Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 01/HD-UBBC 01/HD-UBBC: V/v Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 18/03/2016
2 10/UBBC-NV 10/UBBC-NV: V/v báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021. 10/03/2016
3 418A/QÐ-UBND 418A/QÐ-UBND: V/v Thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội Đồng nhân dân huyện Định Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 01/03/2016
4 07/QĐ-UBBC 07/QĐ-UBBC:Phân công nhiệm vụ và phụ trách đơn vị cho các thành viên Tổ công tác giúp việc Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Định Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/03/2016
5 04A/QĐ-UBBC 04A/QĐ-UBBC: V/v ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Định Hoá, khoá XIX nhiệm kỳ 2016 - 202104A/QĐ-UBBC 29/02/2016
6 05A/QĐ-UBBC 05A/QĐ-UBBC: V/v phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Định Hoá khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 29/02/2016
7 137/UBND-NV 137/UBND-NV: V/v cử người tham gia thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và dự kiến người tham gia thành viên Ban bầu cử HĐND tỉnh khoá XIII 29/02/2016
8 122/UBND-NV 122/UBND-NV: V/v sắp xếp các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 22/02/2016
9 64/UBND-NV 64/UBND-NV: V/v thực hiện một số nội dung công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 21/02/2016
10 428-QĐ/HU 428-QĐ/HU: V/v thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 28/01/2016
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao