Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục duyệt bản vẽ mặt bằng vị trí công trình.
Cơ quan thực hiện UBND huyện
Lĩnh vực Xây dựng
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu nhận và giấy hẹn cho tổ chức.

Trong trường hợp hồ sơ không đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo cấp huyện phân công Phòng quản lý đô thị hoặc Phòng kinh tế - hạ tầng (sau đây gọi tắt là phòng chuyên môn)

+ Bước 3. Phòng chuyên môn kiểm tra nội dung của thành phần hồ sơ:

+) Trường hợp nội dung của thành phần hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Phòng chuyên môn trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ cho tổ chức. Thời gian kiểm tra hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu nhận và giấy hẹn cho tổ chức.

+) Trường hợp nội dung thành phần hồ sơ đạt yêu cầu phòng chuyên môn nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự phù hợp về quy hoạch, kiểm tra thực địa, thụ lý hồ sơ.

Bước 4: Phòng chuyên môn Dự văn bản chấp thuận, trình lãnh đạo UBND cấp huyện duyệt kết quả và chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 5: Trả kết quả và thu lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện  

Thành phần hồ sơ

+ Tờ trình, công văn đề nghị phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, mặt bằng tổng thể, mặt bằng định vị công trình

+ Bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng kèm theo phương án kiến trúc sơ bộ của công trình.

+ Các văn bản pháp lý có liên quan.

Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện
Kết quả thực hiện

Bản vẽ được ký duyệt kèm theo văn bản chấp thuận đã ký và đóng dấu của UBND cấp huyện. Trường hợp trả lại hồ sơ phải có văn bản trả lời gửi kèm theo nêu rõ lý do trả hồ sơ.

Mẫu đơn, tờ khai

Không

Căn cứ pháp lý

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;

+ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

+  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 v/v ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/07/2005 quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong đồ án quy hoạch xây dựng; Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 v/v ban hành  “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”.

File đính kèm
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao