Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch.
Cơ quan thực hiện UBND huyện
Lĩnh vực Xây dựng
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu nhận và giấy hẹn cho tổ chức.

Trong trường hợp hồ sơ không đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 2: Chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo cấp huyện phân công Phòng quản lý đô thị hoặc Phòng kinh tế - hạ tầng (sau đây gọi tắt là phòng chuyên môn)

+ Bước 3. Phòng chuyên môn kiểm tra nội dung của thành phần hồ sơ:

+) Trường hợp nội dung của thành phần hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Phòng chuyên môn trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ cho tổ chức. Thời gian kiểm tra hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu nhận và giấy hẹn cho tổ chức.

+) Trường hợp nội dung thành phần hồ sơ đạt yêu cầu phòng chuyên môn nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự phù hợp về quy hoạch, kiểm tra thực địa, thụ lý hồ sơ.

Bước 4: Phòng chuyên môn Dự thảo Kết quả thẩm định, trình lãnh đạo UBND cấp huyện duyệt kết quả và chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 5: Trả kết quả và thu lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện  

Thành phần hồ sơ

-Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;

-Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;

-Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt;

-Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;

-Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;

-Các văn bản pháp lý có liên quan;

-Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch;

-Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng;

- Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.

Số lượng hồ sơ 02 bộ.
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc đối với đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên tỉnh. 25 ngày làm việc đối với đồ án quy hoạch vùng khác; quy hoạch khu chức năng đặc thù; quy hoạch xây dựng nông thôn.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí

Lệ phí thẩm định Đồ án quy hoạch áp dụng theo quy định tại Thông tư số: 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện

Hồ sơ đã được thẩm định kèm theo văn bản kết quả thẩm định.

Lưu ý: Hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng được cơ quan thẩm định quy hoạch xây dựng đóng dấu xác nhận sau khi có quyết định phê duyệt. 

Mẫu đơn, tờ khai

Không có mẫu đơn, tờ khai, Chủ đầu tư lập Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch.

Căn cứ pháp lý

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;

+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội;

+ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

+  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+  Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

+  Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

File đính kèm
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao