Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng .
Cơ quan thực hiện UBND huyện
Lĩnh vực Xây dựng
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/cá nhân trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định thì viết phiếu nhận và giấy hẹn cho tổ chức/cá nhân.

Trong trường hợp hồ sơ không đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên Lãnh đạo UBND cấp huyện phân công phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ;

+ Bước 3. Phòng chuyên môn kiểm tra nội dung của thành phần hồ sơ:

+) Trường hợp nội dung của thành phần hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Phòng chuyên môn trả lời bằng văn bản và trả lại hồ sơ cho cá nhân. Thời gian kiểm tra hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu nhận và giấy hẹn cho tổ chức/cá nhân.

+) Trường hợp nội dung thành phần hồ sơ đạt yêu cầu phòng chuyên môn nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự phù hợp về quy hoạch, kiểm tra thực địa, thụ lý hồ sơ.

Bước 4: Phòng chuyên môn Dự thảo Giấy cấp phép, trình lãnh đạo UBND cấp huyện duyệt kết quả và chuyển Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 5: Trả kết quả và thu lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện  

Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

Số lượng hồ sơ 02 bộ.
Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Lệ phí Theo quy định
Điều kiện thực hiện

Không 

Kết quả thực hiện

Văn bản gia hạn giấy phép xây dựng. Đối với trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép xây dựng có văn bản trả lời và trả lại hồ sơ.

Mẫu đơn, tờ khai Theo quy định
Căn cứ pháp lý

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;

+ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

File đính kèm
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao