UBND tỉnh họp phiên toàn thể lần thứ 6: Cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII (05/11/2016)

Ngày 01-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp toàn thể UBND tỉnh lần thứ 6 đã diễn ra nhằm cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII. Dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị UBND bổ sung nội dung nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch và tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị vào Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017


Tham dự phiên họp có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn, Trịnh Việt Hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.
 
Trong phiên họp toàn thể lần thứ 6 UBND tỉnh, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến vào 1 số dự thảo báo cáo, tờ trình để trình BTV Tỉnh ủy, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh trước khi trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII. Một trong những nội dung được đại biểu tập trung thảo luận là Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017. Theo đó, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân và đồng hành của doanh nghiệp, doanh nhân, các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản được thực hiện theo đúng theo kế hoạch đề ra và đang đạt được những kết quả tốt. Trong năm 2016, Thái Nguyên đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào đầu tư tại tỉnh, nhiều dự án trọng điểm được khởi động, trong đó có một số dự án đã hoàn thành, đi vào sản xuất. Qua đó, góp phần tăng năng lực sản xuất cho nền kinh tế, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đặc biệt là tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và số thu ngân sách của tỉnh. Năm 2016, thu ngân sách nhà nước trong cân đối ước đạt 8.500 tỷ đồng, bằng 130,8% dự toán năm, tăng 16,1% so với năm 2015; sản xuất nông nghiệp đã đáp ứng tốt nhu cầu về lương thực thực phẩm; sản xuất công nghiệp phát triển tốt với quy mô tăng cao đã tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa; giá cả thị trường nhìn chung ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt; trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực; đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều ý kiến tại phiên họp đã thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, tồn tại như: Kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững; phát triển du lịch - dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn được phục hồi nhưng vẫn còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuy đã thực hiện tốt nhưng còn chưa dứt điểm ở một số dự án; một số dự án được cấp phép đầu tư nhưng tiến độ thực hiện còn chậm; kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp... Những nguyên nhân hạn chế, tồn tại được các đại biểu chỉ ra ngoài nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan trong việc phối hợp chưa thực sự quyết liệt của một số cấp, ngành; chưa chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm quản lý của ngành, đơn vị...
 
Năm 2017, UBND tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực canh tranh của nền kinh tế. Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp địa phương tham gia công nghiệp phụ trợ; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác hợp tác kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí...
Phiên họp cũng dành thời gian nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả phân bổ vốn đầu tư công năm 2016 và nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công năm 2017; Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo phiên họp 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại phiên họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và các cơ quan tham mưu cần nâng cao trách nhiệm trong công tác xây dựng các báo cáo, tài liệu; đảm bảo thời gian, chất lượng, ngắn gọn, đặc biệt cần phải chi tiết, sát với tình hình thực tiễn của địa phương và được cụ thể hóa bằng các con số, thể hiện sự phát triển của tỉnh. Đối với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Xuân Hòa cũng lưu ý 1 số vấn đề mà UBND tỉnh cần quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện trong quá trình xây dựng báo cáo trước khi trình Ban BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, làm rõ vai trò điều hành của lãnh đạo tỉnh trong xây dựng các dự án, đề án định hướng cho cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Có đánh giá chi tiết và con số để minh chứng Thái Nguyên đang là cực phát triển của cả nước về thu hút đầu tư, giá trị xuất khẩu đứng thứ 3 trong 63 tỉnh, thành (sau T.P HCM và Bắc Ninh) cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, khả năng huy động nguồn lực trong đầu tư phát triển KT-XH của tỉnh tăng; đời sống của người dân tiếp tục được tăng lên, thu ngân sách đạt kết quả cao. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc cho rằng: Đánh giá những thành tựu là việc làm quan trọng để chúng ta nhìn lại tổng thể bức tranh KT-XH của tỉnh năm 2016 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Song bên cạnh những kết quả đạt được, thành viên UBND tỉnh và các ngành liên quan cũng cần thẳng thắn chỉ ra những tồn tại để tìm ra giải pháp cơ bản khắc phục những hạn chế, tồn tại đó; cần tiếp cận hình thức cơ chế đầu tư mới; tăng cường nguồn lực xã hội hóa; nhân rộng ra các loại hình dịch vụ công; có đánh giá sát tình hình thực tiễn, cân đối các lĩnh vực, các nguồn đầu tư khác và làm rõ thứ tự ưu tiên phân bổ; phát huy giá trị hiệu quả của quỹ đất; giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển; hạn chế nợ đọng; tranh thủ nguồn lực bên ngoài, chú trọng đầu tư cho giáo dục, y tế; phòng chống tham nhũng, tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Nguồn: thainguyen.gov.vn

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao