TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (28/11/2016)

Ngày 25/11, Huyện ủy Định Hóa tổ chức Hội nghị triển khai Đề án về tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huyện Định Hóa giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị huyện Định Hóa giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Để triển khai thực hiện hai đề án, Huyện ủy Định Hóa đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án gồm 16 đồng chí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ cấp huyện phụ trách theo dõi chỉ đạo và đôn đốc các chi Đảng bộ trực thuộc để triển khai thực hiện đề án đảm bảo có hiệu quả. Cụ thể trong giai đoạn 2016 - 2020, Đề án Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị huyện Định Hóa nhằm thực hiện mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân… Xác định rõ được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở; Phấn đấu đến 2018, 100% các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và các đoàn thể công tác xã hội trao đổi thông tin, văn bản qua hệ thống thông tin điện tử; Phấn đấu đến năm 2020, có 100% số xã, thị trấn có văn phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đề án cũng đưa ra 6 nhóm giải pháp thiết yếu nhằm tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò cấp ủy, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, bộ máy hành chính, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hiện đại hóa nền hành chính công. Đối với đề án Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huyện Định Hóa giai đoạn 2016 – 2020, đã đề ra mục tiêu tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp theo tiêu chuẩn vừa hồng vừa chuyên. Phấn đấu đến năm 2020, cấp huyện 15% có trình độ sau đại học, 65% có trình độ cao cấp, cử nhân về lý luận chính trị. Luân chuyển từ 4 đến 6 lãnh đạo là cấp trưởng tại huyện về làm lãnh đạo quản lý tại cấp xã… Đề án cũng đưa ra 7 nhóm giải pháp cụ thể và thiết thực với thực tế hiện nay để việc triển khai đề án sớm được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống./.

Thu Trang: Đài TT-TH

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao