Tỉnh ủy Thái Nguyên: Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (23/02/2017)

Ngày 22/02, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo đề án Trung ương 6 của tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định đây là nhiệm vụ hệ trọng, cấp bách và hết sức cần thiết nên đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án Trung ương 6 của tỉnh đồng thời Ban hành kế hoạch số 03 của Ban chỉ đạo đề án số 06 của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tỉnh ủy đã  triển khai tới Đảng bộ, đảng đoàn, Ban cán sự đảng trực thuộc và 180 đảng bộ xã, phường thị trấn về nội dung các Nghị quyết Đại hội đảng và nghị quyết của Trung ương về vấn đề này. Các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong việc tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng xây dựng tổ chức bộ máy của địa phương.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp 16 ý kiến vào dự thảo Báo cáo do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày trong đó cơ bản nhất trí với các đánh giá về kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những đề xuất kiến nghị đã nêu trong báo cáo. Các ý kiến cũng phân tích, làm rõ kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đề nghị bổ sung làm rõ hơn trong báo cáo. Thông qua thực tế tại địa phương, các đại biểu đã đề xuất, bổ sung thêm một số nhiệm vụ, giải pháp  tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, đã có 16 ý kiến các đại biểu đã tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá cao Ban chỉ đạo, các cơ quan đã triển khai nghiêm túc chất lượng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Các cấp ủy Đảng đã thống nhất cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, tích cực, nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối chính sách của đảng thành các văn bản sát với thực tiễn ở địa phương để thống nhất chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các sở, ban ngành đoàn thể các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Cần nhận thức việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là tất yếu khách quan và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng trong quá trình hội nhập và phát triển. Cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và cụ thể hóa hơn nữa về cương lĩnh, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nghị quyết đại hội và các kết luận của Trung ương về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nói chung và từng tổ chức thành viên nói riêng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, mạnh dạn phân cấp, phân quyền gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đồng thời xây dựng phong cách tác phong làm việc khoa học, gần dân, trọng dân và vì dân, nói đi đôi với làm. Làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, rèn luyện đạo đức lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao