TẬP HUẤN LUẬT HTX NĂM 2012 VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ (30/08/2017)

Ngày 28/8/2017, Trạm Khuyến nông huyện phối hợp với Liên Minh hợp tác xã tỉnh Thái nguyên, tổ chức tập huấn triển khai Luật Hợp tác xã 2012 và các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể. Tham gia lớp tập huấn là các hộ nông dân đầu mối tiêu biểu thực hiện dự án phát triển diện tích trồng cây bưởi diễn thuộc 6 xã: Đồng Thịnh, Bảo Linh, Bộc Nhiêu, Kim Sơn, Kim Phượng và Phượng Tiến.

Ảnh: toàn cảnh hội nghị tập huấn luật hợp tác xã năm 2012.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được phổ biến, hướng dẫn nội dung của Luật HTX năm 2012, bao gồm 09 chương, 64 Điều với những nội dung chủ yếu sau: Hướng dẫn chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, điều hành hợp tác xã; công tác tài chính, công nợ; xác định tư cách thành viên và cấp giấy chứng nhận vốn góp của thành viên hợp tác xã; xây dựng phương án hoạt động của hợp tác xã bảo đảm dịch vụ cho các thành viên của các hợp tác xã theo đúng quy định tại Nghị định số 193 của Chính phủ; phương án phân phối lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, trích lập các quỹ, còn lại phân phối theo mức đóng góp của các thành viên và trả lương cho cán bộ điều hành hợp tác xã theo kết quả và hiệu quả; hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã, nội dung và chương trình tổ chức đại hội thành viên hợp tác xã và đăng ký lại hoạt động theo Luật  Hợp tác xã năm 2012. Ngoài ra, các học viên còn được tiếp thu một số nội dung các văn bản liên quan như: Quyết định 2261/QĐ-TTg, của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh thái nguyên gia đoạn 2017 – 2020. Thông qua lớp tập huấn, các học viên trang bị những kiến thức cơ bản nhằm củng cố cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của các hợp tác xã theo quy định của pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất  kinh doanh, dịch vụ của kinh tế tập thể góp phần phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội tại địa phương./.

Tin,ảnh: Cao Khánh

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao