Phúc Chu phấn đấu về đích Nông thôn mới năm 2017 (13/09/2017)

Sau hơn một năm thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới, qua điều tra khảo sát thực trạng, hạ tầng kinh tế - xã hội của xã và đối chiếu với Bộ tiêu chí chuẩn quốc gia, xã Phúc Chu (Định Hóa) đã tổ chức chấm điểm và tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 19/19 tiêu chí; tổng số chỉ tiêu đạt chuẩn 49/49 chỉ tiêu; tổng số điểm tự chấm của xã 99/100 điểm.

Hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Định Hóa về hồ sơ đề nghị công nhận xã Phúc Chu đạt huẩn nông thôn mới năm 2017.

Cụ thể, xã Phúc Chu đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là môi trường; xây dựng được nhiều công trình mới và đưa vào sử dụng như: xây mới 258 lò đốt rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn 9 xóm; bằng nguồn vốn của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, xã Phúc Chu đã xây dựng được 40 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật; cải tạo bố trí lại các công trình phục vụ khu chăn nuôi hợp vệ sinh theo chuẩn nông thôn mới. Tổ chức sản xuất theo hướng chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, vận động hỗ trợ nông dân mua phương tiện sản xuất. Phúc Chu đã thành lập được 01 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; xây dựng được mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác: Y tế, giáo dục, văn hóa cũng có bước chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố.

          Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Chu vẫn còn những tồn tại và hạn chế như: Có xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, tập quán canh tác còn lạc hậu, sản xuất tự phát còn khá phổ biến, chất lượng, hiệu quả, năng suất còn hạn chế; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, trình dộ dân trí không đồng đều. Cơ sở hạ tầng tuy được đầu tư xây dựng nhưng vẫn còn 2,14 km đường trục chính của xóm chưa đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí quy định…

Tại hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Định Hóa về hồ sơ đề nghị công nhận xã Phúc Chu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, đại diện các đại biểu đã tham gia ý kiến, nêu lên những giải pháp giúp xã Phúc Chu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2017, cụ thể: tập trung đầu tư, khai thác hiệu quả diện tích sản xuất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập cho người dân; mở rộng các ngành nghề, đa dạng hóa hóa các sản phẩm nông lâm nghiệp, thương mại và dịch vụ. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngoài các biện pháp trên, xã Phúc Chu cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển nông thôn mới, hội thảo đã đưa ra một số giải pháp, trong đó đáng quan tâm là cần cụ thể hóa biện pháp thực hiện những tiêu chí đã đề ra, chú trọng quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động để người dân hiểu và tham gia có hiệu quả, đóng góp sức người, sức của để xây dựng thành công nông thôn mới./.

Bài và ảnh: Dương Chiêm 

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao