Một nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế (03/10/2017)

Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, tháng 5 năm 2012, Công an huyện Định Hóa và Hội LHPN huyện đã ký kết bản giao ước thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT về “ Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 – 2017. Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, nghị quyết đã đem lại những kết quả tích cực và được đánh giá là một trong những nghị quyết trúng, đúng, đem lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với thực tiễn của huyện Định Hóa, được cán bộ, nhân dân đồng tình đánh giá cao.

Lãnh đạo Công an và Hội LHPN huyện Định Hóa ký kết thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, giai đoạn 2017 – 2020.

Để nhanh chóng thực hiện hóa tinh thần nội dung nghị quyết vào thực tiễn đời sống, cùng với việc triển khai đồng bộ công tác quán triệt kế hoạch phối hợp thực hiện các nội dung của nghị quyết liên tịch giữa hai ngành. Hội LHPN huyện và Công an huyện Định Hóa chỉ đạo Hội LHPN và Công an các xã, thị trấn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng toàn dân bảo vệ ANTQ, phân công cho trưởng công an và chủ tịch Hội LHPN xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể việc “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 – 2017 ở cấp xã. Với quan điểm, ngăn ngừa tội phạm được coi là một trong những biện pháp cơ bản, hiệu quả trong hoạt động và phong trào phụ nữ, nhằm đẩy mạnh công tác phong chống tội phạm và TNXH nâng cao nhận thức chuyển biến hành động của cán bộ, hội viên và nhân dân. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền trên kênh thông tin đại chúng, các cấp hội và lực lượng công an từ huyện đến cơ sở thường xuyên đa dạng hóa các hình thức truyền thông. Qua 5 năm triển khai nghị quyết, hai ngành đã phối hợp thực hiện được 62 cuộc tọa đàm, mít tinh, lễ ra quân, thi hái hoa dân chủ, sân khấu hóa…thu hút trên 21 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân tham gia. Tổ chức thành công cuộc thi viết tìm hiểu Luật bình đẳng giới, Luật phong chống ma túy, Luật giao thông đường bộ. Thành lập các mô hình phong chống tội phạm, tệ nạn xã hội phù hợp với từng địa phương. Nhiều mô hình có các hoạt động sáng tạo, hiệu quả và được nhân rộng như: CLB toàn dân bảo vệ ANTQ ở thôn Nà Lài, thị trấn Chợ Chu; mô hình CLB phòng chống ma túy ở thôn Đồng Tốc, xã Tân Thịnh; CLB phong chống TNXH ở thôn Cắm Xưởng, xã Bảo Cường…Đến nay, toàn huyện đã thành lập và duy trì được 87 mô hình CLB với sự tham gia của 3.670 thành viên là hội viên phụ nữ. Trong những năm qua, Hội LHPN phối hợp Công an vận động gia đình lập hồ sơ đưa 01 trường hợp trong độ tuổi vị thành niên đi học tập ở trường giáo dưỡng; vận động 45 đối tượng nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và 10 đối tượng tự cai nghiện tại gia đình; trong đó, tái hòa nhập cộng đồng được 8 đối tượng. Hội LHPN đã tạo điều kiện cho 20 hộ gia đình có người nghiện được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội và một số nguồn vốn khác với tổng số tiền là 230 triệu đồng để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Ngoài ra, Hội LHPN và lực lượng công an đã tổ chức được nhiều đợt sinh hoạt theo chuyên đề như: tổ chức được 45 lớp tập huấn về kiến thức phong chống TNXH, ma túy cho gần 3 nghìn lượt cán bộ, hội viên và chị em có người thân nghiện ma túy. Tổ chức cho hội viên ký cam kết không có con em, người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội. Cung cấp cho lực lượng công an 600 nguồn tin về ANTT thông qua hòm thư tố giác tại các nhà văn hóa xóm, bản. Trong đó, có 469 tin có giá trị giúp cho lực lượng công an các cấp làm rõ 374 vụ việc xảy ra ở cơ sở.

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, hai ngành cũng đã kịp thời rút ra một số kinh nghiệm hết sức thiết thực. Trước hết, phải chủ động tranh thủ sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức thành viên của MTTQ; Hội LHPN và lực lượng Công an các cấp phải biết vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa nội dung nghị quyết liên tịch số 01 gắn liền với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương. Trong quá trinh thực hiện, phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ, nâng cao chất lượng sinh hoạt các CLB, chi hội tự quản về phong chống tội phạm, phong chống tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Thực tế lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết cũng cho thấy cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của xã, của thôn luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác giải quyết tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy ở địa bàn cơ sở. Chỉ khi nào cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng địa phương thực sự vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, tích cực tham gia phòng ngừa kiên quyết ngăn chặn thì tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn mới được giải quyết dứt điểm tận gốc. Mặt khác, trong quá trình tổ chức thực hiện phải phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, phòng chống tội phạm từ trong gia đình. Theo đó, hai ngành phải có biện pháp phối hợp đồng bộ, tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Đồng thời, phải coi trọng công tác động viên, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc, ghi nhận những kết quả, những đóng góp trong công tác phối hợp thực hiện nghị quyết liên tịch số 01 theo từng giai đoạn.

Phát huy những kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, thời gian tới, Công an huyện và Hội LHPN huyện Định Hóa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của nghị quyết liên tịch số 01 trong lực lượng Công an và Hội LHPN các xã, thị trấn, giai đoạn 2017 – 2020, gắn thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường công tác lãnh đạo cảu Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới” và Chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em với thực hiện 3 nhiệm vụ trong tâm công tác Hội và các phong trào thi đua do TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an phát động. Đẩy mạnh sự phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý con em tròng gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội rộng khắp từ gia đình đến cộng đồng dân cư, đảm bảo tốt ANTT tại địa phương. Tăng cường sự phối hợp truyền thống giữa lực lượng Công an và Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn, qua đó phát huy tính chủ động, tích cực và nâng cao vai trò nòng cốt, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an và cán bộ, hội viên phụ nữ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội./.

 Bài và ảnh: Dương Chiêm (Đài TT-TH)

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao