Kho bạc nhà nước Định Hóa triển khai thực hiện “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước” từ ngày 01/8/2017. (01/08/2017)

Với mục tiêu hình thành Kho bạc Nhà nước (KBNN) điện tử theo quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Từ ngày 01/8/2017, KBNN huyện Định Hóa thực hiện: “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước”, đây là một nội dung quan trọng trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Mục tiêu thực hiện “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước” là hướng đến đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi, tiến tới rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí giao dịch, tăng tính minh bạch, chuyên môn hóa trong hoạt động của KBNN, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư… đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong hệ thống KBNN theo hướng “Một cửa, một giao dịch viên” trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN).

Đó là thống nhất nhiệm vụ kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) theo hướng tập trung vào một đầu mối,  chuyển toàn bộ công tác kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư của KBNN về chung đầu mối là bộ phận Kiểm soát chi (Trước đây giao dịch tại 2 đầu mối: Chi đầu tư giao dịch với tổ Tổng hợp - Hành chính, chi thường xuyên giao dịch với tổ Kế toán Nhà nước). Cũng từ ngày 01/8/2017 KBNN chính thức xóa bỏ cấp tổ đối với KBNN cấp huyện và sắp xếp lại tổ chức bộ máy thực hiện làm việc theo chế độ chuyên viên. Vì vậy khi các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư… đến giao dịch với KBNN Định Hóa chỉ cần thực hiện tại một đầu mối để giải quyết nhiều công việc có liên quan (Bộ phận giao dịch tại sảnh tầng 2 trụ sở làm việc KBNN Định Hóa)

Bộ phận giao dịch với khách hàng (áp dụng thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN)

KBNN Định Hóa thực hiện niêm yết, công khai sơ đồ vị trí làm việc và phân công nhiệm vụ chuyên quản để chỉ dẫn, chú thích tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, chủ đầu tư.. khi đến giao dịch.

Sơ đồ vị trí làm việc và phân công nhiệm vụ chuyên quản

Trong thời gian đầu mới triển khai, quá trình giao dịch chắc chắn sẽ có những xáo trộn, KBNN Định Hóa đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về số máy 0208.3878.315 để phối hợp giải quyết.

Tin, ảnh: Dương Tuyết - KBNN

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao