KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4 HĐND HUYỆN KHÓA XIX (25/07/2017)

Ngày 25/7/2017, HĐND huyện khóa 19 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm cụ thể hóa đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. Trên cơ sở đó thảo luận, quyết định nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Mậu - Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND - UBMMTQ huyện, các ban ngành đoàn thể và các xã thị trấn..

Toàn cảnh kỳ họp thứ 4- HĐND huyện khóa XIX

Kỳ hợp thứ 4 HĐND huyện Định Hóa khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện, trong đó có 13 văn bản của UBND huyện, 13 văn bản của HĐND huyện và của các đơn vị trình tại kỳ họp. Trong diễn văn khai mạc kỳ hợp thứ 4 HĐND huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã nêu những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2017.

Đồng chí  Lương Văn Lành – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Báo cáo của UBND huyện trình tại kỳ họp nêu rõ: Năm 2017, là năm thứ 2 huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2016 - 2020; tình hình kinh tế trong nước, của tỉnh, huyện bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn nhất định; Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách cắt giảm đầu tư công, trên địa bàn huyện tình hình thời tiết không thuận lợi, mưa, bão ảnh gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, giá cả thịt lợn hơi giảm mạnh ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, cùng với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; tình hình Kinh tế - Xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục duy trì và phát triển. Tổng diện tích gieo cấy 4.018,81 heta/4.000heta, năng xuất ước đạt 54,92 tại/ hecta, sản lượng đạt 22.072. Tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm 2017 đạt 25.057 tấn bằng 48,7% kế hoạch năm, các loại cây hoa màu khác của vụ xuân nhìn chung đạt khá. Giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN 6 tháng đầu năm 2017 đạt 110 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016; Tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong 6 tháng năm 2017 là 160,4 tỷ đồng bố trí cho 345 công trình, trong đó 178 công trình khởi công mới,167 công trình chuyển tiếp. Đến nay các chủ đầu tư đã thực hiện giải ngân được 33,1/160,4 tỷ đồng đạt 20,6% kế hoạch vốn giao. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 28,13 tỷ đồng, đạt 73,6 kế hoạch tỉnh, 63,7 kế hoạch huyện, tăng 11,1%  so với cùng kỳ năm 2016, trong đó ước thu trong cân đối đạt 23,3 tỷ đồng, đạt 66,0% kế hoạch huyện, tăng 17,16% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng chi ngân sách nhà nước 213,3 tỷ đồng bằng 41,5% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn khó khăn, hạn chế. Một số chỉ tiêu về lĩnh vực nông nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra. Tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, công tác quản lý, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, tỷ lệ giải ngân nguồn xây dựng cơ bản đạt thấp; Công tác tuyên truyền về phòng chống cháy nổ được tăng cường nhưng vân xảy ra một số vụ cháy lớn, gây thiệt hại về tài sản của nhân dân trên địa bàn.

Để khắc phục những hạn chế tồn tại này UBND huyện cũng đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ trọng tâm cho phát triển KT-XH của huyện như: 

* Về lĩnh vực kinh tế: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phát triển sản xuất nông, lâm, nghiệp; triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông xuân 2017-2018, tổ chức trồng rừng tập trung theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành việc trồng xen 500 ha cây Quế; Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình xây dựng NTM, phấn đấu đến cuối năm huyện có thêm 02 xã đạt chuẩn (xã Phúc Chu, xã Trung Hội), các xã chưa đạt chuẩn, mỗi xã tăng từ 1 đến 2 tiêu chí so với năm 2016; Thực hiện tốt công tác khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi và công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch...; thực hiện tốt các Đề án khuyến công; quan tâm triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào huyện, tiếp tục duy trì và phát triển các làng nghề đã được công nhận; Chỉ đạo đơn vị dự toán tăng cường công tác quản lý, thu chi ngân sách; tiếp tục phối hợp chỉ đạo công tác thu và chống thất thu thuế, chỉ đạo quyết liệt công tác thu đối với những khoản thu còn đạt thấp, đặc biệt là các xã, các đơn vị được giao chỉ tiêu thu khác có số thu đạt dự toán thấp; Thực hiện tốt công tác quản lý Tài nguyên - Môi trường, chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ theo bản đồ địa chính;

* Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: Chỉ đạo 20 xã, thị trấn còn lại tổ chức Đại hội TDTT cấp xã lần thứ V, tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ VI. Tiếp tục triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn huyện; Hư­ớng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường THPT; chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai giảng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018. Thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; Giám sát công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng BHYT, người nghèo, các đối tượng chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi tại các Trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện; Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tổ chức điều tra cung cầu lao động năm 2017; Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số.

* Về lĩnh vực Nội chính: Thực hiện kịp thời, đẩy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp huyện, xã theo Nghị định 158/NĐ-CP của Chính phủ; Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thiếu nhi, Đề án tổ chức, sắp xếp lại Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện, Phương án chuyển đổi mô hình Ban Quản lý chợ huyện. Rà soát biên chế, tuyển dụng công chức cấp huyện; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người; Củng cố an ninh, quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn các thế lực thù địch, các đối tượng xấu lợi dụng chống phá.

Đồng chí Lộc Kim Tuyết – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện trình bày báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tại kỳ họp.

Tiếp đó kỳ họp đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐND 6 tháng đấu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm, tờ trình của thường trực HĐND huyện thông qua chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện. Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 của UBMTTQ huyện. Báo cáo thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước 2016, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017. Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2916 - 2020 và kế hoạch 3 năm 2018 - 2020. Báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa 19; Báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa 19; Tờ trình thông qua phương án hỗ trợ giống chè vụ thu năm 2017. Báo cáo thẩm tra và kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội. Báo cáo thẩm tra và kết quả giám sát của Ban Pháp chế. 

Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp đã chia 4 tổ để các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ về những nỗi dung đã được thông qua tại kỳ họp.

Tin, ảnh: Khánh Cao - Công Bảo

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị
 tính

Kế hoạch năm

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm

So sánh

Ghi chú

 
 

1

Sản xuất nông lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 
 

(Diện tích, sản lượng cây trồng vật nuôi chủ yếu)

 

 

 

 

 

 

-

Sản lượng lương thực có hạt

Tấn

51.450

25.057

48,7%

 

 
 

Thóc

Tấn

46.200

22.072

47,8%

 

 
 

Ngô

Tấn

5.250

2.985

56,9%

(Trong đó 778 tấn vụ Đông)

 

-

Diện tích trồng rừng tập trung

Ha

900

921

102,3%

 

 

-

Diện tích trồng chè mới và trồng thay thế

Ha

60

60

99,33%

 

 

2.

Tổng đàn gia súc, gia cầm (Thời điểm 01/4/2017)

 

 

 

 

 

 
 

Tổng đàn trâu

Con

7.500

7.304

97,39%

 

 
 

Tổng đàn bò

Con

4.200

3.907

93,02%

 

 
 

Tổng đàn lợn

Con

47.000

39.516

84,08%

 

 
 

Tổng đàn gia cầm

Con

620.000

604.000

97,42%

 

 
 

Tổng đàn dê

Con

22.000

21.500

97,73%

 

 

3

Dự toán ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

 

-

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tỷ đồng

46

28

63%

 

 
 

Trong đó: + Thu trong cân đối

Tỷ đồng

38

24

63,6%

 

 

4

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

Tỷ đồng

230

110

47,8%

 

 

5

Giải quyết việc làm mới

Lao động

2.000

1.131

57%

 

 
 

(Một số chỉ tiêu được đánh giá vào dịp cuối năm)

   
bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao