Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội Cựu Chiến binh cơ sở năm 2017 (30/09/2017)

Ngày 25/9/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện  tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho 120 học viên là cán bộ Hội Cựu chiến binh 24 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2017 các học viên sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề về: Vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh ở cơ sở, xây dựng Hội Cựu chiến binh ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; Đoàn kết, vận động cựu chiến binh phát huy vai trò, tiềm năng của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Giới thiệu những nội dung mới của bộ luật dân sự năm 2015.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ cấp cơ sở những kiến thức, nghiệp vụ về công tác Hội Cựu chiến binh, từ đó góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển của địa phương.

                                                 Tin, ảnh: La Then (Đài TT-TH )

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao