KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA II/2017 (14/07/2017)

Ngày 10/7, Ban tổ chức Huyện ủy Định Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa II/2017.

Toàn cảnh buổi lễ

Tham gia lớp học có 100 học viên là đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện. Trong thời gian 8 ngày (từ ngày 10/7 – 19/7/2017) các học viên sẽ được nghiên cứu các bài học như: Chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng…Ngoài ra, các học viên còn được đi thực tế 01 ngày để trao đổi kinh nghiệm và viết bài thu hoạch.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững kiến thức cốt lõi về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên./.

DƯƠNG CHIÊM (Đài TT-TH)

 

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao