Hội nghị về quy trình, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) (09/06/2017)

Ngày 8/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị về quy trình, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản đảm bảo đúng luật, quy định các vấn đề cụ thể; cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành trong việc triển khai thực hiện các dự án PPP phải nhanh chóng

Theo Nghị định số 15 ngày 14/2/2015 của Chính phủ, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 28 dự án đầu tư PPP với tổng mức đầu tư khoảng 15 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của nhà nước khoảng 5000 tỷ đồng. Trong 28 dự án đầu tư PPP trên địa bàn, có 20 dự án đầu tư theo hình thức BT (tức là hợp đồng xây dựng - chuyển giao). Tuy nhiên, trong quá trình thu hút, đầu tư và triển khai các dự án đầu tư PPP trên địa bàn tỉnh đang gặp một số khó khăn, vướng mắc về kinh phí thực hiện lập quy hoạch, xây dựng, lập dự án và giải phóng mặt bằng; về xác định giá đất; về xử lý chuyển tiếp dự án cũ.

Từ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, Thái Nguyên tiến hành xây dựng quy trình, trình tự thủ tục hồ sơ đảm bảo thuận lợi cho các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án. Tại hội nghị, các đại biểu Trung ương và địa phương đã trao đổi, thảo luận về việc ban hành văn bản quy định về quy trình, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu; thống nhất, rà soát lại các nội dung theo hướng ngắn gọn, có tính cập nhật cao đối với các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các bộ, ngành về vấn đề liên quan; đồng thời có cơ chế đặc thù riêng của tỉnh. Văn bản ban hành phải đảm bảo đúng luật, quy định các vấn đề cụ thể; cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các dự án PPP phải nhanh chóng, đáp ứng kịp thờiyêu cầu phát triển thực tiễn của tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao