HỘI NGHỊ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN LẦN THỨ 8 KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2014 - 2019 (11/01/2017)

Ngày 06/01/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 8 khóa XIX, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lý Văn Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên. Về phía huyện Định Hóa có đồng chí Hoàng Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lộc Kim Tuyết - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện...

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá công tác mặt trận năm 2016. Theo đó, trong năm 2016, Ủy ban MTTQ huyện đã thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng những việc làm cụ thể  như: vận động nhân dân hiến đất, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tại xóm Tổ, xã Phượng Tiến tích cực tham gia xây dựng Nông thôn theo mô hình Làng Mới của Hàn Quốc; tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường... Năm 2016, toàn huyện có 21.331/25.564 hộ = 83,44% đạt gia đình văn hóa; 314/435 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa = 72,18%; 183/184 cơ quan đạt chuẩn văn hóa = 99,4%.

Kết quả thực hiện các cuộc vận động “Qũy vì người nghèo”, “Qũy đền ơn đáp nghĩa”, “Qũy ủng hộ lũ lụt”, “Qũy ủng hộ xâm ngập mặn” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Năm 2016, huyện đã triển khai, hỗ trợ làm được 7 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền hỗ trợ là 140 triệu đồng góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội... Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn gặp một số khó khăn nhất định, một số đơn vị chưa theo kịp phong trào, công tác thông tin báo cáo chưa kịp thời, một số nội dung hoạt động còn chậm được tổ chức thực hiện...

Đồng chí Hoàng Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những thành tích mà Ủy ban MTTQ huyện đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời, đồng chí đề nghị, năm 2017, MTTQ huyện cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 17/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; chú trọng đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, thường xuyên sâu sát, gắn bó với đời sống của nhân dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng quê hương Định Hóa ngày càng giàu đẹp.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa tặng thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích suất sắc.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ huyện Định Hóa cũng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích suất sắc trong công tác mặt trận năm 2016 và có thành tích suất sắc trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tin, ảnh: Linh Ly.

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao