HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII (01/12/2017)

Ngày  29/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.  Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ; Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương ; Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương ; Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ; Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy; Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương...Đại diện các bộ, ban,ngành Trung ương  tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trên cả nước... Tại điểm cầu UBND huyện Định Hóa, dự Hội nghị có đồng chí: Hoàng Văn Sơn, Phó bí thư Thường Trực huyện ủy; Các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, báo cáo viên cấp tỉnh tại huyện.

Đồng chí: Hoàng Văn Sơn, Phó bí thư Thường Trực huyện ủy; Các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, báo cáo viên cấp tỉnh tại huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó có 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết trong đó cần lưu ý: 4 nghị quyết mà hội nghị Trung ương đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra. Vì vậy đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế , liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân, liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức viên chức và người lao động, liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe mọi người, mọi gia đình, vấn đề bảo về giống nòi quốc gia dân tộc, đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết. Nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề… Mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, địa phương xây dựng nhiệm vụ đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội mà nghị quyết đề cập.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Cần bố trí thời gian thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị và kiên quyết khắc bệnh căn bệnh ngại học, lười học nghị quyết, học hình thức, chiếu lệ, không chịu suy nghĩ, phân tích để hiểu rõ những điểm mới, những yêu cầu mới mà tình hình hiện nay đòi hỏi.

Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, cấp ủy các cấp cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan của Trung ương nếu thấy cần thiết để giải đáp kịp thời. Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng…

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 29 và 30/11. Trong 2 ngày các đại biểu được nghe các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên trung ương Đảng, những người trực tiếp chỉ đạo quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 nêu trên.

                                                Tin, ảnh: La Then (Đài TT-TH )

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao