Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ (18/09/2017)

Ngày 18/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Công tác cán bộ là công tác quan trọng, then chốt của then chốt về xây dựng Đảng. Yêu cầu đặt ra là, cùng với chiến lược phát triển KT-XH, thì phải đồng thời chuẩn bị chiến lược về cán bộ đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ của tỉnh. Rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 là việc làm định kỳ, thường xuyên theo quy định của Trung ương, đây là khâu quan trọng nhằm kịp thời bổ sung, cũng như xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển, bố trí, đánh giá và sử dụng cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh cho nhiệm kỳ này cũng như nhiệm kỳ tiếp theo.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, cán bộ được đưa vào diện quy hoạch phải đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ theo tinh thần Nghị quyết TƯ 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ, đặc biệt là không mắc phải một trong 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo Nghị quyết TW 4 (khoá XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Về độ tuổi bổ sung đưa vào quy hoạch cấp ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thì đối với nam sinh sau 19/9/1962, nữ sinh sau 19/9/1967 trở lại đây; đối với nhiệm kỳ HĐND, UBND 2016 - 2021 thì nam sinh sau 19/9/1963, nữ sinh sau 19/9/1968 trở lại đây. Về độ tuổi đưa vào quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì nam sinh từ tháng 9/1965, nữ sinh từ tháng 9/1970 trở lại đây; đối với nhiệm kỳ HĐND, UBND 2021 - 2026 thì nam sinh từ tháng 5/1966, nữ sinh từ tháng 5/1971 trở lại đây.

Về cơ cấu, đảm bảo độ tuổi: Từ 40 đến 50 tuổi: khoảng 55%-65%; Trên 50 tuổi: khoảng 20%-30%; Tỉ lệ cán bộ nữ (không dưới 15%); dân tộc ít người (khoảng 20% - 30%); trong đó đặc biệt ưu tiên đến cán bộ nữ, trẻ, dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

Về số lượng, phải đảm bảo nguồn quy hoạch có từ 1,5-2 lần so với số lượng cấp ủy tỉnh đương nhiệm (BCH, tối đa là 53 x 2 = 106; tối thiếu là 53 x 1,5 là 80; BTV, tối đa là 15 x 2 = 30; tối thiếu là 15 x 1,5 là 23). Không quy hoạch 1 người vào quá 3 chức danh; không quy hoạch 1 chức danh quá 4 người.

Giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch, phải đảm bảo các yếu tố về phẩm chất, trình độ, năng lực, độ tuổi, trách nhiệm nêu gương, khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác, vừa đảm bảo tốt tính kế thừa, phát triển trước mắt, cũng như lâu dài đối với TW và địa phương.

Thực hiện quy trình bỏ phiếu, hội nghị đã giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 11 thành viên. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Ngay sau đó, các đại biểu đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân sự để rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao