HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN, QUÁN TRIỆT HỌC TẬP CHỈ THỊ 05 VÀ NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII (14/12/2016)

Ngày 13/12, Huyện ủy Định Hóa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; quy định, hướng dẫn của Trung Uơng về thi hành Điều lệ Đảng. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đồng chí Lương Văn Lành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Huyện ủy Định Hóa quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

và Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, được phổ biến Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Hoàng Anh Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW.

Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy Định Hóa đã triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch Quán triệt, học tập Điều lệ Đảng, quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; kế hoạch phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Hướng dẫn Tổ chức học tập chuyên đề “Những nội  dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tin, ảnh: Linh Ly

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao