HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY ĐỊNH HÓA THÁNG 12/2017 (15/12/2017)

Ngày 5/12, đồng chí Lương Văn Lành, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Định Hóa đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 12, năm 2017 để bàn và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào 10 nội dung, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2017; Dự thảo Nghị quyết năm 2018. Dự thảo Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy. Dự thảo Chương trình Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2018. Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017. Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW 4 khóa XII. Dự thảo Phương án sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018…

Theo báo cáo, năm 2017 là năm chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai, lũ lụt; ngành chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn do giá thịt lợn giảm sâu kéo dài. Tuy nhiên, huyện Định Hóa đã tập trung, lãnh đạo chỉ đạo, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; các chính sách xã hội được quan tâm; đời sống nhân dân có nhiều cải thiện. Cụ thể, trong năm 2017 huyện Định Hóa có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt ước đạt 77,9 triệu đồng, tăng 2,5% so với năm 2016. Sản lượng chè búp tươi đạt trên 23 nghìn tấn, tăng 3,4% so với Nghị quyết, tăng 6,3% so với năm 2016. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chú trọng thực hiện, dự kiến năm 2017 có 02 xã về đích nông thôn mới là Phúc Chu và Trung Hội, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 5 xã; Giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2017 đạt 239 tỷ đồng, đạt 103,9% so với kế hoạch, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2017, thu trong cân đối đạt trên 42 tỷ đồng, tăng 11,1% kế hoạch tỉnh giao…

Sau khi nghe dự thảo báo cáo tóm tắt về những nội dung trên, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy đã đóng góp nhiều ý kiến vào từng nội dung cụ thể theo hướng trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình, đề án, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa. Năm 2017, huyện Định Hóa đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị, năm 2018, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa cần tập trung đi sâu, đi sát vào từng lĩnh vực trọng tâm; đặt ra mục tiêu tổng quát chung để thực hiện trong năm 2018. Đặc biệt, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lương Văn Lành, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Định Hóa nhấn mạnh một số chỉ tiêu trong tâm thực hiện năm 2018: Giảm mạnh Chương trình giảm nghèo; đầu tư xây dựng Chương trình Nông thôn mới và thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân; quan tâm công tác giáo dục, văn hóa, thể dục thể thảo. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng chống thiên tai; tăng cường hiệu lực quản lý tài nguyên và môi trường; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại./.

Dương Chiêm (Đài TT-TH)

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao