Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm (27/06/2017)

Ngày 21/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung đầu tư xây dựng “Nông thôn mới kiểu mẫu” cho 9 xóm

Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có 10 xã trở lên đạt chuẩn NTM, không còn xã nào dưới 10 tiêu chí và xây dựng 9 xã NTM kiểu mẫu, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với xã đã công nhận đạt chuẩn. Tổng nguồn lực đã bố trí trong kế hoạch để hỗ trợ phát triển sản xuất xây dựng NTM năm 2017 khoảng 33.950 triệu đồng. Toàn tỉnh có 179 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; có 746 trang trại, trong đó có 653 trang trại được cấp giấy chứng nhận Kinh tế trang trại theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT. Tổng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 khoảng 396,9 tỷ đồng; 5 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 307,5 tỷ đồng, trong đó, vốn đóng góp của người dân là hơn 97,7 tỷ đồng, phần còn lại là vốn ngân sách Nhà nước. Tính hết tháng 5, toàn tỉnh có 56 xã đạt chuẩn NTM (bao gồm xã đã lên phường, thị trấn), 14 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 57 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 16 xã đạt từ 7-9 tiêu chí. Đối với 11 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017, mới có 3 xã đạt 16 tiêu chí, 4 xã đạt 15 tiêu chí, 3 xã đạt 14 tiêu chí và 1 xã đạt 13 tiêu chí.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí các nguồn vốn cho 11 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, xã NTM kiểu mẫu, xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu; vận động các doanh nghiệp cùng chung tay góp sức giúp đỡ 9 xã xây dựng “Nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2016-2020. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để triển khai thi công các công trình hạ tầng nông thôn đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, kiên quyết không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; hỗ trợ kinh phí nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, ứng dụng khoa học - công nghệ cao bám sát với quy hoạch đã phê duyệt. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm” theo chỉ đạo của Trung ương…

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu gồm 15 tiêu chí, xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu gồm 9 tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh. Hội nghị cũng đã thảo luận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, địa phương tập trung đầu tư 11 xã đạt chuẩn NTM năm 2017; chọn, tập trung đầu tư xây dựng “Nông thôn mới kiểu mẫu” cho 9 xóm; mỗi huyện, thành phố, thị xã chọn 01 xóm; giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới giới thiệu 9 doanh nghiệp hỗ trợ cho xóm được chọn xây dựng NTM kiểu mẫu; đồng thời rà soát lại các xã về đích năm 2017, phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt. Đối với các xã kiểu mẫu, các huyện xây dựng những mục còn thiếu, việc cần làm, những hạng mục công trình cần xử lý tiếp để nâng cấp, có kế hoạch triển khai. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu phân công cụ thể các sở, ban, ngành, doanh nghiệp hỗ trợ các xã NTM kiểu mẫu. Các cơ quan báo chí, các thành viên trong BCĐ tiếp tục tập trung tuyên truyền để Chương trình NTM năm 2017 đạt được kết quả tốt, mang lại lợi ích chính đáng cho người dân.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao