DIỄN VĂN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021 (20/12/2016)

Hôm nay, HĐND huyện Định Hóa, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 3. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi  nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, các vị khách quý đã đến dự phiên khai mạc kỳ họp. Xin gửi đến các vị khách quý, các vị đại biểu, nhân dân các dân tộc trong huyện lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lương Văn Lành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đọc Diễn văn khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Định Hóa khóa XIX.

Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Với sự quan tâm của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh và các Ban, Ngành đoàn thể của Tỉnh, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài; dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tình hình Kinh tế - Xã hội của huyện năm 2016 tiếp tục duy trì và phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong sản xuất nông - lâm nghiệp, nhiều chỉ tiêu đạt khá như: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 52.000 tấn, vượt 2.9%KH; trồng chè được 156,8ha/100ha, vượt 56,8%KH; trồng được 1.655,03 ha, vượt 38% KH năm, trong đó, diện tích trồng cây Quế trên 600ha; duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 56%. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 76,2 triệu đồng, vượt 1,6% kế hoạch. Về chăn nuôi tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển, đặc biệt là số lượng đàn bò tăng nhanh, năm 2016 có 3.847 con, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đến hết năm 2016, toàn huyện có 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 9 đến 18 tiêu chí. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm, tổng nguồn vốn có tính chất xây dựng cơ bản đạt trên 200 tỷ đồng, trong năm đã khởi công xây dựng 02 công trình trọng điểm và hàng trăm công trình hạ tầng khác. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được chú trọng. Thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%, đạt kế hoạch đề ra. Quốc phòng an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế xã hội của huyện trong năm cũng gặp nhiều khó khăn như: Tình hình bất lợi của thời tiết, rét đậm, rét hại và thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hoa màu của nhân dân; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi chậm, một số doanh nghiệp gặp khó khăn nên tạm nghỉ kinh doanh ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của huyện; thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp trong những tháng đầu năm; nguồn lực đầu tư cho hạ tầng y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đầu tư cho xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án, tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới nhìn chung còn chậm. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế như: tình trạng vi phạm về Luật đất đai, người dân tự đổ đất xuống ruộng vẫn còn  xảy ra ở một số xã chưa được sử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là các gia trại chăn nuôi ở các khu dân cư tập trung, nhiều xóm, thôn trở nên bức xúc. Quản lý đô thị, hành lang giao thông còn nhiều bất cập. Công tác cải cách hành chính tuy đã được quan tâm nhưng kết quả còn nhiều hạn chế. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  đã họp đánh giá, xem xét các kết quả đạt được, đồng thời xác định làm rõ các hạn chế, yếu kém và đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  xác định: Đây là những yêu cầu, thách thức đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận để xây dựng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Để cụ thể hóa Nghị quyết của BCH Đảng bộ Huyện, tại Kỳ họp này, HĐND sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng:

Một là,  HĐND huyện sẽ thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách huyện năm 2017; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và quyết định phương án phân bổ nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện năm 2017.

Hai là, xem xét, cho ý kiến và quyết định một số chủ trương trong phát triển kinh tế xã hội như: Xem xét và quyết định về điều chỉnh định mức hỗ trợ trồng chè trên địa bàn huyện năm 2017; về hỗ trợ kinh phí trồng cây quế năm 2017; về thông qua Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Định Hóa, giai đoạn 2016-2020”.

Ba là, xem xét báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; xem xét thông qua nội dung Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017.

Bốn là, xem xét, cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 HĐND huyện; báo cáo công tác của Toà án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện; thông báo của Uỷ ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2016; và xem xét một số báo cáo chuyên đề của UBND huyện về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo kết quả phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo kết quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.

 Kỳ họp lần này quyết định nhiều nội dung quan trọng, liên quan  đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực góp phần xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Ban biên tập (Lược ghi)

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao