Bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII: Biểu quyết thông qua 8 dự thảo Nghị quyết. (21/07/2017)

Chiều 21/7, các đại biểu dự họp Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII làm việc tại hội trường, tiến hành thảo luận và thông qua 8 dự thảo Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp.

Mở đầu phiên bế mạc, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm.

Các đại biểu dự phiên bế mạc Kỳ họp

Cùng với những kết quả nổi bật của một số chỉ số chủ yếu, 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực vào cuộc, chủ động phối hợp, tạo điều kiện và tích cực giúp đỡ các nhà đầu tư đầu tư trên địa bàn tỉnh, việc tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường mối quan hệ hợp tác đầu tư đã góp phần thúc đẩy dòng vốn đầu tư. Tính đến nay, toàn tỉnh có tổng vốn đầu tư đạt trên 300 nghìn tỷ đồng; việc này được ghi nhận trực tiếp bằng chỉ số PCI của tỉnh tiếp tục đứng ở vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và nhiều dự án trọng điểm đang được tích cực triển khai theo quy định; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng tổng mức đầu tư, tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp tăng, thương mại du lịch có tăng trưởng. 

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp

Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh cũng đang huy động mọi nguồn lực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, chỉnh trang đô thị, đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở, khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện; đặc biệt là đảm bảo những nhu cầu cơ bản của nhân dân các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn như xoá các xóm trắng về điện trên địa bàn tỉnh.

Cùng với việc đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm khắc kiểm điểm những thiếu sót còn tồn tại trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng thời đề ra 14 giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số giải pháp:

Chủ động và nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh; tiếp tục thu hút đầu tư thông qua cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, nâng cao chỉ số CCHC, đồng hành, hỗ trợ cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời quan tâm đến việc hỗ trợ cho doanh nhân khởi nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn và thị trường.

Tích cực huy động nguồn lực từ các nhà đầu tư bằng việc triển khai các dự án đầu tư bằng hình thức đầu tư đối tác công tư - PPP, qua đó huy động được năng lực, kinh nghiệm, sáng kiến, sự linh hoạt của khu vực kinh tế tư nhân, bù đắp triển khai các dự án phát triển hạ tầng quan trọng trong khi nguồn kinh phí của Nhà nước còn hạn hẹp. Tập trung giải ngân hiệu quả nguồn vốn đầu tư năm 2017, đặc biệt là nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Nâng cao chất lượng công tác quản lý ngân sách, tập trung nguồn vốn cho đầu tư phát triển, cố gắng tiết kiệm chi thường xuyên; tăng cường quản lý tài sản công, tài nguyên khoáng sản; có biện pháp đôn đốc những tập thể, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra việc chậm giải ngân theo quy định hoặc phải chuyển nguồn ngân sách.

Tiếp tục tăng cường các giải pháp về thu ngân sách và chống thất thu ngân sách, phấn đấu vượt thu để cân đối cho chi đầu tư phát triển, trả nợ xây dựng cơ bản, an sinh xã hội. Kiên quyết thu hồi 23 dự án đầu tư do lỗi của chủ đầu tư không triển khai thực hiện; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Rà soát các nguồn lực, quản lý tốt tài sản công, quản lý hồ, đê, đập đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, tích cực triển khai Chính phủ điện tử, xây dựng đô thị thông minh, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, tích cực triển khai, hoàn thiện các dự án: Nâng cấp, xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên và các Trang thông tin điện tử theo mô hình chính quyền 3 cấp từ tỉnh đến cấp huyện và tới 180 xã, phường, thị trấn, kết nối với Chính phủ; dự án Nâng cấp, xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng cơ quan đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện và từ cấp huyện đến 180 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; dự án Nâng cấp, xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống giao ban điện tử trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từ cấp huyện đến cấp xã.

Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và triển khai các chương trình hành động để đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực thẩm. Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý giá cả, thị trường, phòng chống gian lận thương mại; tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Chuẩn bị tốt chương trình kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động báo chí xuất bản. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng dự báo, kịp thời cảnh báo và đảm bảo bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực, xây dựng phương án ứng phó kịp thời trong phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn; triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống đuối nước cho người dân, đặc biệt là trẻ em. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 8 dự thảo Nghị quyết

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 8 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2018; Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2016; Nghị quyết thông qua Đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết về việc thông qua Chương trình việc làm tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết về việc thành lập xóm Tân Tiến thuộc xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết thông qua Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết thông qua Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước; mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nội dung, mức chi cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; bổ sung mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí  Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ngay sau kỳ họp, các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Kết luận số 84-KL/TU ngày 21/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, nhất là đối với các chỉ tiêu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, chú trọng phát triển công nghiệp địa phương gắn với tăng cường hợp tác đối với khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, trong đó tập trung thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường đối thoại với người dân và doanh nghiệp. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức trang trọng, ý nghĩa các sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7. Thực hiện tốt các giải pháp phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh, những ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh để tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả trước HĐND và cử tri; các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động trong thực hiện giám sát, tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền; tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao