Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh thông báo kế hoạch giám sát (17/05/2017)

Ngày 4/5, Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thông báo kế hoạch giám sát kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản lĩnh vực giáo dục đào tạo giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng 9 huyện, thành, thị.

Đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách chủ trì hội nghị

Chương trình giám sát được tiến hành từ ngày 19 đến 26/5/2017 nhằm đánh giá kết quả đầu tư xây dựng cơ bản ngành Giáo dục đào tạo giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh. Thông qua giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, đồng thời kiến nghị những giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đánh giá số lượng phòng học tạm, phòng học xuống cấp trên địa bàn tỉnh, số lớp phải tổ chức học 2 ca, số phòng học còn thiếu, dự báo nhu cầu đầu tư trong thời gian tới và giải pháp thực hiện. Theo kế hoạch, đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh sẽ thực hiện giám sát trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện Võ Nhai, Định Hóa. Giám sát gián tiếp thông qua báo cáo đối với Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố, thị xã còn lại. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, đoàn giám sát Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh có thể tổ chức giám sát bổ sung đối với các nội dung, địa điểm khác khi xét thấy cần thiết.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với nội dung kế hoạch và đề xuất các ý kiến như: Tổ chức giám sát việc thực hiện kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị được giám sát; đề nghị UBND các huyện tập trung vào các kiến nghị cân đối vốn, bố trí vốn cho ngành Giáo dục đào tạo để tỉnh có những giải pháp tháo gỡ.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao