270 đảng viên mới được bồi dưỡng kiến thức Đảng (30/10/2017)

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức 3 lớp về bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên mới năm 2017. Trong quá trình học tập, học viên được học tập nghiên cứu các bài học: Chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ,  xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc,giữ vững môi trường hoà bình ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. chủ động tích và cực tịch hội nhập kinh tế quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở;  xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Lớp học này sẽ tổ chức đi thực tế và làm bài kiểm tra đánh giá kết quá học tập trong khóa học.

Ảnh: toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa III năm 2017.

Thông qua các lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đồng chí Đảng viên mới nắm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người Đảng viên, trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xác định được mục tiêu rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện có kết hoạch tổ chức 4 lớp đối tượng kết nạp Đảng với 340 đối tượng tham gia. Hiện nay, Trung tâm đã mở được 3 lớp, dự kiến trong tháng 11 sẽ khai giảng lớp học thứ 4 theo kế hoạch đã đề ra.

Tin, ảnh: Cao Khánh

 

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao