ĐỊNH HÓA: NHIỀU CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH ĐỀ RA (12/01/2017)

Năm 2016, hầu hết các chỉ tiêu  của huyện Định Hóa cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Đời sống nhân dân trong huyện được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 27 triệu đồng.

Theo báo cáo, năm 2016, trên địa bàn huyện Định Hóa, tổng sản lượng lương thực cả năm 2016 đạt 52.094 tấn; Diện tích trồng rừng tập trung trên 1.650 ha, đạt 138% KH; Diện tích trồng chè trồng mới và thay thế là 156,8ha, bằng 156,8% KH; Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp trồng trọt là 72,6 triệu đồng, bằng 101,6% KH; Giá trị sản xuất CN-TTCN là 210 tỷ đồng, đạt 105% KH… Có được những kết quả trên là sự nỗ lực rất lớn trong việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của Cấp ủy chính quyền huyện có những giải pháp cụ thể ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2016; Quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao từ tuyến huyện đến cơ sở; Đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo gắn liền với các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Hoạt động của chính quyền cũng ngày càng phát huy hiệu quả.

Với những kết quả đó sẽ là động lực để huyện Định Hóa tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 và các năm tiếp theo./.

Quế Chi: Đài TT-TH

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao