Đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2016 (27/06/2017)

Sáng 15-6, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh đã họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo trong thời gian vừa qua và phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, năm 2016, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), tỉnh Thái Nguyên đạt 39,98 điểm, tăng 2,25 điểm so với năm 2015, xếp thứ 3/9 tỉnh vùng Đông Bắc và 19/63 tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), tỉnh Thái Nguyên giảm 32 bậc so với năm 2015, xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố (với tổng điểm là 69.3 điểm).

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã phân tích và thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX) năm 2016 thấp, là do: Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu về công tác CCHC của một số đơn vị, địa phương chưa đúng mức, chưa bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện CCHC; công tác tuyên tuyền, kiểm tra, giám sát về CCHC, việc xử lý phát hiện các vấn đề qua kiểm tra còn hình thức; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị, địa phương nhiều nơi chưa đảm bảo hoặc đã xuống cấp; việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn còn nhiều bất cập, các dịch vụ công chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; hạ tầng về công nghệ thông tin chưa đảm bảo, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến không hiệu quả còn nhiều...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị, sau cuộc họp này, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đánh giá nghiêm túc thực trạng CCHC của ngành, địa phương mình và tập trung giải pháp thực hiện nâng cao Chỉ số CCHC trong 6 tháng cuối năm 2017; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC; tiếp tục thực hiện công tác CCHC những năm tiếp theo đảm bảo tiến độ, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Đề án CCHC của tỉnh; bố trí nguồn kinh phí cho CCHC, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với công tác CCHC; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sở Nội vụ đề xuất các giải pháp nâng cao điểm số ở những lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần còn thấp điểm như: Đề án vị trí việc làm, lĩnh vực công tác chỉ đạo điều hành, sáng kiến mới trong thực hiện CCHC. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO tại các đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác CCHC. Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất các giải pháp thực hiện hiện đại hóa hành chính theo hướng từng bước và chất lượng; các ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC của ngành, địa phương mình.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao