Đảng bộ Khối Chính quyền triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW4 (khóa XII) (19/01/2017)

Sáng ngày 16/01, Đảng ủy Khối Chính quyền huyện Định Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Nghị quyết, Kết luận hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lộc Kim Tuyết - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối Chính quyền đã trực tiếp truyền đạt, quan triệt đến cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối các nội dung cơ bản, yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng , ngăn chặn, đẩy lùi  sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 55 - QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.  Các đại biểu dự hội nghị cũng được quán triệt nội dung Nghị quyết số 05 - NQ/TW ngày 1/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa 12 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06- NQ/TW ngày 5/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa 12 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09 - KL/TW Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Trần Doãn Khánh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong  Khối Chính quyền tiếp thu, nghiên cứu, quán triệt nội dung chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và nghị quyết TW4 (Khóa XII) một cách hệ thống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện: Linh Ly

bản đồ hành chính
Thời tiết
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao